úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Všeobecné záväzné nariadenie
Najnovšie dokumenty na stiahnutie

  Štatút obce Lontov   (docx; 205.89kB) kategória: Štatút obce Lontov dátum: 2018-08-31


  VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob   (docx; 42.47kB) kategória: Dane a poplatky dátum: 2018-05-26


  Záverečný účet obce za rok 2017.   (pdf; 201.14kB) kategória: Hospodárenie obce dátum: 2018-04-26


  Informácia o možnosti ppoužívania jazyka národnostnej menšiny v úrdnom styku.   (pdf; 485.14kB) kategória: Informácia o používaní jazyka národnostnej menšiny dátum: 2017-08-17


  Tájékoztató a nemzeti kisebbség nyelv használásának lehetőségéről hivatalos érin   (pdf; 542.8kB) kategória: Informácia o používaní jazyka národnostnej menšiny dátum: 2017-08-17


  Rozpočet na rok 2017   (xls; 54kB) kategória: Hospodárenie obce dátum: 2017-01-01


  PHSR   (pdf; 2730.32kB) kategória: PHSR dátum: 2016-12-19


  Nakladanie s odpadmi   (doc; 141kB) kategória: Odpadové hospodárstvo. dátum: 2016-12-19


  VZN č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov   (doc; 37.5kB) kategória: Voľby dátum: 2016-01-05


  VZN č. 1/2015 - Trhový poriadok obce Lontov   (docx; 89.95kB) kategória: Trhový poriadok dátum: 2015-12-21obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk