úvodná stránka
prihlásiť sa
zaregistrovať sa
  úvodná stránka     prihlásiť sa     registrácia   magyar verzió
Články
Pánov kaštieľa pripomína hrobka v miestnom cintoríne

Lontov bol vďaka orným pôdam, pasienkom, viniciam, lesom a ovocným sadom miestom, kde sa usadilo niekoľko zemepánov. Ešte na začiatku 20. storočia bolo v obci jedenásť kaštieľov a kúrií. Po druhej svetovej vojne prevzali panskú pôdu štátne majetky. V súčasnosti sa v obci nachádza už iba jediný kaštieľ, v ktorom sídli domov sociálnych služieb. Do minulého roka v ňom žili chovanci s mentálnymi poruchami mužského pohlavia, v súčasnosti je obyvateľstvo ústavu zmiešané. „Kaštieľ patril kedysi rodine Jekelfalussyovcov a okolo objektu bol anglický park s ovocným sadom. Okrem neho sa zachovala ešte jedna kúria, ale dnes už je v súkromnom vlastníctve a majiteľ ju plánuje v budúcnosti premeniť na penzión," uviedol starosta Lontova Štefan Kuczman. Bývalých majiteľov kaštieľa dnes pripomína hrobka rodín Jekelfalussyovcov a Podhorszkých na lontovskom cintoríne. Okrem nej odpočíva na cintoríne aj dvadsaťšesť Židov s unikátnymi náhrobkami a niekoľko významných osobností, ako napríklad bývalý minister vnútra Pavol Rajner, minister domobrany Ľudovít Jekelfalussy, štatistik Jozef Jekelfalussy a ďalší členovia zemianskych rodín. Na cintorínskom kopci je postavený rímskokatolícky Kostolík svätej Anny zo začiatku 18. storočia, vysvätený v roku 1742 a drevená zvonica z roku 1752. Barokový zvon bol odliaty v Ostrihome. (Katarína Kopcsányiová)
zdroj: Týždeň na Pohroní, 21. máj 2007

nahore

V Lontove chýba vodovod a kanalizácia

Lontov je malá obec, ktorá leží v juhozápadnom hrote historickej Hontianskej stolice. Možno aj jej poloha v Dolnom Poiplí je dôvodom, prečo Lontovčania dodnes nemajú plynovod, vodovod a ani kanalizáciu.

„Niekoľko obcí, medzi nimi aj Lontov, založilo združenie Hont so sídlom v Zbrojníkoch a spoločne podalo projekt na získanie grantu z eurofondov na vypracovanie projektovej dokumentácie,“ hovorí starosta Lontova Štefan Kuczman. Podľa jeho slov sa projekt stretol s pozitívnou odozvou, bol odsúhlasený. Nasledovalo vyhlásenie verejnej súťaže, ktorú vyhrala levická firma. Jej úlohou bude vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie kanalizácie. Podľa nej by mal byť Lontov napojený na jednu z dvoch vetiev kanalizácie spolu s Ipeľským Sokolcom, Bielovcami a Pastovcami.
Ďalším dlhodobým problémom je pitná voda. V obci nie je kvalitný zdroj pitnej vody, preto zatiaľ nie je vybudovaný obecný vodovod. „Obyvatelia využívajú vlastné studne so závadnou vodou. Je to dôsledok poľnohospodárskej výroby, v ktorej sa využívali umelé hnojivá a tie zamorili spodné vody. V minulosti sme z ministerstva životného prostredia, podobne ako ďalšie obce na okolí, dostali zariadenie na filtrovanie pitnej vody v hodnote 500-tisíc korún. Nainštalovali sme ho v samostatnej miestnosti v kultúrnom dome, ale okresný hygienik nedal súhlas na zásobovanie obyvateľov obce filtrovanou vodou, hoci hlavný hygienik s tým súhlasil. Preto zariadenie nevyužívame,“ uvádza paradoxy starosta. Zároveň vyjadruje presvedčenie, že aj Lontov sa dočká napojenia na diaľkový prívod vody z Gabčíkova: „Ak bude vybudovaný gabčíkovský diaľkovod zo Želiezoviec do Šiah, Lontov by sa naň mohol pripojiť. Aj keď sú už plány vypracované, zatiaľ nie je jasné, kedy to bude.“ (Jana Némethová)
Týždeň na Pohroní, 13. marec 2006

nahore

Rekorder

VERES ISTVÁN
Pozsony. Ismét győzni tudott a szlovákiai magyar rekorder polgármesterek többsége. A hétvégén a választók „kegyelméből” olyanok is folytathatják, akik több mint harminc éve vezetik falujukat. Leghosszabb ideje a lontói Kuczman István van hivatalban – a Lévai járásban fekvő település élére 1976-ban került, a Helyi Nemzeti Bizottság vezetőjeként. A rendszerváltás után polgármesterként folytatta. A hét választás során, amelyet abszolvált, nem egyszer kihívója sem akadt. Idén öt ellenjelöltje is volt, de győzni tudott. Az MKP és a Híd helyi szervezetei nyilván ismerték az erőviszonyokat, amikor beálltak mögé. A következő választási ciklus végén Kuczman elmondhatja magáról, hogy 42 éve polgármester. Nem sokkal marad el mögötte egy másik rekorder, a naszvadi Haris József. A Komáromi járásban fekvő települést 1980 óta vezeti. Idén két kihívója volt, de függetlenként ismét sikeres lett. 2018-ra 38 évi polgármesterséget mutathat fel. Közben nem szabad elfelejteni, hogy az ő esete nem a tipikus kisközségi helyzet, amikor senki nem vállalkozik a tisztségre. Naszvad ötezer lakosú falu, tehát választék lenne.
Győzni tudtak a hétvégén a keleti veteránok is. A bodrogközi Zétényben Szaxon Zoltán 1986 óta látja el a település vezetőjének feladatait, a ciklus félidejében ő is betölti posztján a harmincat. Szaxonnak a hétvégén két kihívója is volt, akárcsak Abara polgármesterévé választott Csuri Árpádnak, ő 1989 óta vezeti az Ung-vidéki falut.
A Komáromi járás két rekordere is újrázni tudott. A Nagymegyer melletti Gelléren Rácz László lett ismét sikeres, hasonlóan a virti Kovács Jánoshoz, aki ismét kihívó nélkül indult. Mindketten 1990-től polgármesterek. A Galántai járásban viszont az egyik rekorder kiesett a játékból: a nemeskajali Kosztolányi Tibor szintén 1990-től volt polgármester, a hétvégén viszont a független Farkas Lívia több szavazatot szerzett, így a járási rekord egyelőre 24 év marad. Gömörben a Rimaszécset 1998 óta irányító Stubendek Márta Vavrek Istvánnak, a Purt Polgári Társulás vezetőjének adhatja át a helyét. Egy másik környékbeli rekorder, az ajnácskői Hunyák József viszont a ciklus végére felállíthat egy 20 éves rekordot, ugyanis 1998 óta polgármester.
A déli városokban két nagy rekorder is befejezi. Ján Oravec Párkány, valamint Zachariaš István szepsi polgármester 1990-től voltak hivatalban. Oravec még indult a hétvégi választásokon, Zachariaš viszont már nem.

 obec
• základné informácie
• história obce
• pamiatky obce
• osobnosti obce
• symboly obce
• obecný úrad
samospráva
• zápisnica o. z.
• starosta
• poslanci o. z.
• komisia o. z.
oznamy
• aktuality
• články
úradné dokumenty
• tlačivá
• kultúra a šport • cirkev • materská škola • dom sociánych služieb • fórum • všeobecné záväzné nariadenie • zverejňovanie p. z. č 546/2010/Z.z. • kontakt

 
web & design RK © 2011 www.k-market.sk